Jak pracują zespoły scrumowe?

Scrumowe Gamma Zaplecza 952.jpg

Udział w szkoleniach biznesowych to bardzo dobry pomysł na zawodowy rozwój oraz zdobycie cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności, które pomogą nam na przykład w zdobyciu lepszego stanowiska pracy bądź całkowite przekwalifikowanie w kierunku, który gwarantuje lepszy rozwój i możliwości.

Jedną z takich dziedzin jest project management (czyli zarządzanie projektami). Project management to oczywiście nic innego jak wszelkie skoordynowane czynności, mające na celu zrealizowanie wszystkich głównych i pobocznych celów dotyczących danego projektu. Przed laty, gdy projekty były nieskomplikowane i jednowątkowe ich realizacja odbywała się w oparciu o ustalony odgórnie plan działania.

Obecnie w większości przypadków nie jest to wykonalne, ze względu na poziom złożoności poszczególnych projektów (na przykład tych związanych z komputerowym oprogramowaniem). Z tego też powodu pojawiła się konieczność zmodyfikowania podejścia zespołów projektowych.

Powstał wówczas manifest AGILE, z którego założeń wyłoniły się główne zasady, które dotyczą tak zwanych zwinnych metodyk zarządzania. Ich znajomość jest obecnie niezbędna do wykonywania wszelkich czynności związanych z project managementem. Jedną z takich metodyk jest scrum.


Szkolenia Scrum: http://tiny.cc/o-szkoleniach


Szkolenie scrum developer, szkolenie scrum master, szkolenie product owner

W skład zespołu scrumowego wchodzą trzy poszczególne stanowiska. Jeśli zastanawiasz się, czy któreś z nich jest dla ciebie odpowiednie rozważ udział w dedykowanym mu szkoleniu.

Do wyboru są szkolenia z zakresu związanego z pozycją scrum mastera, czyli osoby odpowiedzialnej za to, aby wszelkie czynności związane z projektem były wykonywane w oparciu o metodykę scrum; z pozycją product ownera, czyli osoby będącej w zespole reprezentantem osoby zlecającej wykonanie projektu i wypowiadającej się w jego imieniu; oraz pozycją scrum developera – osób, które realizują wszelkie prace związane z wykonanie projektu w oparciu o narzędzia i techniki scrum, Wszystkie te osoby ściśle ze sobą współpracują.