Statut

Statut stowarzyszenia Warszawska Kooperatywa Spożywcza

Statut w formacie PDF  statut-wks

Statut stowarzyszenia Warszawska kooperatywa Spożywcza został uchwalony w Warszawie dnia 29.10.16.